Service - Blachdeker

For over 20 years we have been providing comprehensive servicing of forklifts with hydrostatic drive – Linde and Manitou. We repair both minor faults and deal with advanced general overhauls of engines and hydraulic pumps. We have several service trucks at our disposal and, if possible, we always fix the malfunction at the machine site.
To contact our service department, we encourage you to send a message to the following email address:
Or to use the contact form.

Download

Contact form

Administratorem Twoich danych osobowych jest firma „Blachdeker sp. z o.o.”, adres: ul. Myślenicka 43, 32-031 Mogilany, NIP: 9442277720. Przetwarzamy Twoje dane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania zawarte w formularzu kontaktowym (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony). Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielania Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podania przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Twoje pytanie.